Bcons Polygon có thiết kế vô cùng hiện đại

Khác với các dự án căn hộ Bcons trước đó, thiết kế của căn hộ Bcons Polygon có sự khác biệt đáng kể bởi có những căn được giấu đi nhà vệ sinh chung, đảm bảo được không gian riêng tư và thoải mái hơn khi ở trong căn hộ.

Thiết kế căn hộ loại A1

thiet-ke-can-ho-a1-bcons-polygon
Thiết kế căn hộ loại A1 Bcons Polygon

Thiết kế căn hộ loại A2

thiet-ke-can-ho;a2-bcons-polygon
Thiết kế căn hộ loại A2 Bcons Polygon

Thiết kế căn hộ loại A3

thiet-ke-can-ho-lai-a3-bcons-polygon
Thiết kế căn hộ loại A3 Bcons Polygon

Thiết kế căn hộ loại B1

thiet-ke-can-ho-loai-b1-bcons-polygon
Thiết kế căn hộ loại B1 Bcons Polygon

Thiết kế căn hộ loại B2

thiet-ke-can-ho-loai-b2-bcons-polygon
Thiết kế căn hộ loại B2 Bcons Polygon

Thiết kế căn hộ loại B3

thiet-ke-can-ho-loai-b3-bcons-polygon
Thiết kế căn hộ loại B3 Bcons Polygon

Thiết kế căn hộ loại B4

thiet-ke-can-ho-loai-b4-bcons-polygon
Thiết kế căn hộ loại B4 Bcons Polygon

Thiết kế căn hộ loại C

thiet-ke-can-ho-can-c-bcons-polygon
Thiết kế căn hộ loại C Bcons Polygon

Thiết kế căn hộ Bcons Polygon đa dạng giúp cho Khách hàng có nhiều lựa chọn và sở hữu được những căn hộ vừa túi tiền

Xem thêm: Lễ giới thiệu dự án căn hộ Bcons Polygon

Thông tin căn hộ Bcons Polygon

Website: https://bconspolygon.land

Hotline: 0889 675 777